Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A babyandkidfashion.hu honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlapok tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a babyandkidfashion.hu-t illeti meg, kivéve, ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.
Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények rendelkezéseinek. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (honlap  linkjének elhelyezése) a honlap megfelelő oldalára..
Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

Képek felhasználása:

A honlapokon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A  honlapokon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.
Egyéb:
Tilos a honlapok tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.
Tilos a honlapok tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.
A honlapok tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A honlapok fenntartója mindent megtesz azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlapok fenntartója kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért. A honlapok fenntartója kizárja a kártérítési felelősségét, ideértve korlátozás nélkül az olyan közvetlen vagy a közvetett károkat, következményeket, veszteségeket, költségeket, amelyek az oldallal kapcsolatban, annak használatából, esetleges használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibáiból, üzemzavarból, információ vagy adat továbbítási késedelemből, vírusból, rendszer- vagy vonalhibából keletkeznek.

A honlapok fenntartója kizárja a felelősségét a blogon megjelenő kommentek tartalmáért, mivel azok az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 1. § (4) bekezdése szerint olyan közlésnek minősül, amelyet gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból tesz az eljáró személy. A komment-tek tartalma nem tekinthető a honlapok fenntartója által szerkesztett tartalomnak még abban az esetben sem, ha azok csak moderálás után jelennek meg a honlapokon.

A honlapok fenntartója fenntartja a jogot arra, hogy a honlapok linkjének méltatlan környezetbe helyezése ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.
Egyéb törvények:

a Büntető törvénykönyv (2012.évi C. tv.), a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.)